Copyright

De teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, bestanden en overige gegevens, (tenzij anders aangegeven) met betrekking tot deze site (koffers-pakken.nl) en Apps zijn intellectueel eigendom van of in licentie bij Nogonad te Amstelveen (hierna: ‘Nogonad’ of ‘de uitgever’). Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan deze te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

Koffers-pakken.nl is een uitgave van Nogonad. Nogonad is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienr. 34295516.

© Copyright 2008-2024, Nogonad.

De afbeeldingen, logo’s en merken van alle andere bedrijven en producten, gepresenteerd op deze site, behouden hun eigen auteursrechten.

Afbeeldingen, data en scripts van derden

Op deze site worden afbeeldingen, data en scripts van derden gebruikt. Deze materialen zijn voorzien van een auteurs en copyrightvermelding in de niet-geminimaliseerde versie van de broncode.

The site and apps are proudly powered by WordPress.

Google Play, the Google Play logo and the Google assistant logo are trademarks of Google Inc.

Landgegevens

De onderstaande landgegevens zijn afkomstig uit Wikipedia (NL/EN), Creative Commons BY-SA 3.0 License

  • Land-/regionamen en ISO codes
  • Talen
  • Valuta
  • Spanning en stekkers
  • Internationale toegangsnummers
  • Internationale alarmnummers
Creative Commons Gelijk Delen

Deze gegevens zijn aangevuld met data afkomstig van

Alle andere (niet genoemde) landgegevens, afbeeldingen en foto’s vallen niet onder deze licenties.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens op deze website. De uitgever kan niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is.

Gepubliceerd op: | Bijgewerkt op: | door Nogonad